Reiki

Ontstaan en betekenis
Mikao Usui (Japan, 1865-1926) is de grondlegger van het ‘Usui Reiki Genezingssysteem’.
Gedurende jaren legde hij zich toe op de studie naar de samenhang tussen lichaam en geest enerzijds en naar het gebruik van ‘Ki’ via de handen om heling teweeg te brengen anderzijds.
Vanuit het gesloten Japan verspreidde Reiki zich naar Amerika en Hawai waarna het gaandeweg over heel de wereld toegepast werd.

Reiki” bestaat uit twee lettergrepen:
Rei = het onbegrensde, het kosmische, dat wat een oneindige kracht bezit, een spirituele entiteit die zowel met als zonder fysiek lichaam kan leven. De Ziel.
ki = iets wat ongezien is, atmosfeer, de energie van het universum

Vrij vertaald betekent het “Universele Levensenergie” of nog “De Kracht van de Kosmische Ziel”.
Een energie die ons opnieuw verbindt met onze oorsprong

Reiki is een weg van heling
De Reiki-energie is een heel liefdevolle energie die verenigt en heelt.

De Reiki-energie gaat naar daar waar energie niet meer vrij stroomt in het lichaam omdat ze geblokkeerd is geraakt. Deze blokkades kunnen zijn ontstaan door ziekte, trauma, stress, ongelukken maar ook door beperkende overtuigingen, overlevingsmechanismen en –patronen, angst, kwaadheid of verdriet, …

Reiki brengt heling op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau en spreekt daarbij het zelfhelend vermogen van de ontvanger aan. Geestelijke en lichamelijke processen komen in een stroomversnelling.
De Reiki-energie stroomt daarbij altijd naar de oorzaak van een probleem en lost ongemakken, pijn, ziekte, … van binnenuit op. Een aanzienlijke vermindering van het stressniveau is wat de ontvanger meestal als eerste ervaart.

De Reiki-behandelaar fungeert in dit proces als doorgeefkanaal van de levensversterkende en bewustzijnsverdiepende Reiki-energie. Zijn of haar verantwoordelijkheid is om een zo zuiver mogelijk kanaal te zijn.

Reiki is een pad van bewustwording
Door de gewaarwordingen tijdens de sessie alsmede door het proces dat op gang wordt gebracht en nog enkele weken doorgaat na de behandeling, wordt de ontvanger zich meer en meer bewust van zijn/haar lichaam, van wat er nog in de weg zit, wat er mag veranderen, etc. en is hij/zij almaar meer in staat bewuste keuzes te maken.
Een Reiki behandeling vult het gehele lichaam weer met levensenergie op, terwijl het tegelijkertijd de geest versterkt.
Reiki bevordert een grotere harmonie tussen lichaam en geest.

Reiki is een levenskunst
Meer in voeling zijn met jezelf betekent ook meer in voeling komen met wat goed voor je is.
Zo wordt het makkelijker en duidelijker welke bijkomende stappen je kan zetten ter ondersteuning van je gezondheid en een betere levenskwaliteit. Een grotere bewustwording betekent eveneens dat je op andere levensgebieden (relatie, werk, beweging, …) helderder krijgt wat werkelijk bij je past en wat je kan doen om meer in lijn te leven met wie je werkelijk bent.

Reiki is een spirituele praktijk
Reiki versterkt de verbinding met onze oorsprong en heeft alles te maken met hoe je in het leven staat, hoe je je verhoudt tot het leven hier op aarde en zin geeft aan je bestaan.
Reiki heeft geen enkele verbinding met een geloof of religie. Het is juist de bedoeling om een vrijer en gelukkiger mens te worden.

Mikao Usui ontwikkelde voor dit doel de Gokai, of specifieke levensregels.Het bereiken van innerlijke rust en een harmonieus en evenwichtig leven leiden zijn het doel.

Reiki praktisch
Terwijl je volledig aangekleed warm en knus op een behandeltafel ligt, in een serene sfeer en eventueel begeleid door zachte muziek, legt de Reiki behandelaar zijn/haar handen op diverse plaatsen van je lichaam.

*Het is belangrijk te vermelden dat Reiki nooit een medisch consult vervangt. Reiki is wel verenigbaar met elke andere vorm van therapie.